فرم همکاری با مرکز سنجش افکار و مطالعات اجتماعی آرمان
لطفا در صورت تمایل به همکاری با مرکز فرم را تکمیل نمایید
  • تمایل به پرسشگری در کدام شهرها را دارید؟
  • اگر مایل به انتخاب شهرهای دیگری برای پرسشگری هستید نام آن ها را در این قسمت بنویسید