ما که هستیم؟

مرکز سنجش افکار و مطالعات اجتماعی آرمان ، یکی از مراکز وابسته به موسسه آموزش عالی آرمان رضوی است که از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، رفع نیازهای سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکارعمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاه های  شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف تأسیس گردیده است.

اصول بنیادین و اساسی این مرکز در طراحی و اجرای فعالیت های پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر به کارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی، استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی در فعالیت های تحقیقاتی است.

هیأت مدیره

غلامحسین افسری: رئیس موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

حسین بهروان: استاد تمام جامعه شناسی موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

جواد آرین منش: معاونت پژوهشی و آموزشی موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

محمدرضا باقری: پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه افکارسنجی و روابط عمومی(مدیر اجرایی مرکز)

زهرا خضری: استاد جامعه شناسی دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی