22 ژانویه
2019

کاربردهاى افکار سنجى

افکارسنجى کاربردهاى فراوانى دارد. یکى از این کاربردها، بهره گیرى از نظرسنجى در امر برنامه ریزى و تصمیم گیرى هاى دولت ها مى باشد. دولت ها با استفاده از اطلاعات حاصله در مورد تمایلات و گرایش افکار در جامعه ، با بصیرت و شناخت کافى به برنامه ریزى مى پردازند. سازمان ها، شرکت ها و […]

ادامه مطلب
22 ژانویه
2019

سنجش افکار عمومی

آشنایی با افکار عمومی- مطالعه افکار عمومی و شناخت آن که ارتباط نزدیکی به شناخت مردم دارد، از قرن ها پیش مورد توجه سیاستگزاران (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) بوده است. به دنبال آن از ده ها سال پیش در کشورهای مردم سالار جهان تبدیل به یک مسئله موثر و با اهمیت شده است و […]

ادامه مطلب
22 ژانویه
2019

نظرسنجی چیست؟

امروزه اغلب مردم با نظرسنجی آشنا نیستند و آنها هم که می دانند چیست، اهمیت اندکی برای آن قائل هستند. بعضی از مردم از نظرسنجی به عنوان یک امر بیهوده و بی فایده یاد می کنند. آنها معتقدند این نظرسنجی ها هیچ گونه تاثیری در تصمیم گیری های مدیران ومسئولان نداشته و دردی از مردم را […]

ادامه مطلب